Politika zasebnosti

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

 

V povezavi z obiskanim spletnim mestom https://bora-experience.si/ (v nadaljevanju: spletna trgovina) in drugimi interakcij z družbo BORA d.o.o. velja, da je

 

UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

 

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

Izola, Koprska ulica 1,

6310 Izola – Isola,

Matična številka: 2028549000
Davčna številka: 91456525

elektronski naslov: info@boraexperience.si

telefon: +386 (0)41 646 800

(v nadaljevanju: podjetje).

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju zaenkrat še ni imenovana.

  1. Pregled pravnih podlag in namenov obdelave osebnih podatkov ter katere podatke obdelujemo:

 

1.1. Na podlagi pogajanj za sklenitev oziroma sklenjene pogodbe z vami:

 

V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja pogodb, katerih pogodbenici sta podjetje in stranka, npr:

 

– ob vaši registraciji uporabniškega računa za namene uporabe spletne trgovine (našo spletno trgovino lahko uporabljate kot neregistrirani obiskovalci oziroma si registrirate uporabniški račun), lahko obdelujemo osnovne podatke registriranega uporabnika (ime, priimek in geslo v šifrirani obliki) ter kontaktne podatke registriranega uporabnika (elektronski naslov),

 

za izvršitev sklenjene pogodbe (prodaja izdelka preko naše spletne trgovine, njegova dostava in obveščanje v zvezi z naročilom), lahko obdelujemo osnovne podatke nakupovalca (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko), podatke o nakupovalčevih nakupih za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelek, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov, mesto, država, poštna številka za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila), ter podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasij nakupovalca (dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, dokazila o oddanih soglasjih k uporabi piškotkov, ipd.).

 

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar se pred sklenitvijo pogodbenega razmerja pogajamo z vami, npr.:

 

–  za pogajanja in komunikacija z vami pred nakupom (npr. kadar nas pred nakupom kontaktirate preko telefonskih številk oziroma elektronskih naslovov, ki so objavljeni na podstrani »Kontakti in lokacija« glede izdelka, za katerega se zanimate), lahko obdelujemo vaše kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko), in morebitne druge podatke, ki nam jih v ta namen zaupate,

 

– za namene dokazovanja vašega soglasja k pogojem udeležbe na vodenem izletu / izposoje kolesa ali opreme (vaše ime in priimek na podpisanem obrazcu ter kraj in datum podpisa).

 

V opisanih primerih za obdelavo vaših osebnih podatkov ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz vašega namena, da želite z nami skleniti pogodbo na daljavo za nakup naših produktov, oziroma iz dejstva, da se z nami o tem pogajate oziroma komunicirate.

 

1.2. Na podlagi zakona ali drugih predpisov:

 

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), npr.:

 

kadar podjetje obdeluje osebne podatke nakupovalca, ki mu je v zvezi z njegovim nakupom na spletni trgovini  izdalo račun, podjetje ta račun in podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

 

1.3. Na podlagi vašega izrecnega soglasja:

 

V podjetju lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev stranke oziroma obiskovalca spletnega trgovine se šteje njegova prostovoljno izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, npr.:

 

tržno komuniciranje z osebami, ki še niso stranke podjetja* (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje na obrazcu, ki je objavljen na spletni trgovini, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem vnešene kontaktne podatke (elektronski naslov) osebe, ki je podala soglasje za namene pošiljanja oglasnih sporočil,

 

*tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da sledite povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, oziroma, da nas kontaktirate preko elektronskega naslova info@boraexperience.si ali pa pokličete na +386 (0)41 646 800,

 

– spletno oglaševanje osebam, ki so soglašale z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov, ki nam jih nudijo naši oglaševalski partnerji (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rok hrambe teh podatkov, je naveden na podstrani »Piškotki« – https://bora-experience.si.

 

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo.

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, tako da nas kontaktira preko elektronskega naslova info@boraexperience.si, oziroma pokličete na +386 (0)41 646 800 (več v poglavju 5.1. teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov).

 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

V primeru, da ne podate privolitve za obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

Podaja privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

 

1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja

Določene osebne podatke smemo obdelovati za namene zavarovanja naših legitimnih interesov, npr.:

kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna za to, da zavarujemo naše poslovanje pred potencialnimi goljufijami, oziroma potrebna z vidika inšpekcijskih postopkov oziroma civilnih ali drugih postopkov, bomo obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje tega legitimnega cilja podjetja,

predpisi nam prav tako omogočajo obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije z obstoječimi strankami* (npr. da lahko pošljemo ponudbo osebi, ki je nekoč že bila naša stranka), pri čemer obdelujemo predvsem kontaktne podatke stranke (ime, priimek in elektronski naslov),

 

– za namene dokazovanja vašega soglasja k pogojem udeležbe na vodenem izletu / izposoje kolesa ali opreme (vaše ime in priimek na podpisanem obrazcu ter kraj in datum podpisa) v kolikor bi dejansko prišlo do vlaganja zahtevkov ali drugih postopkov pred pristojnimi organi.

 

*tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da sledite povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, oziroma, da nas kontaktirate preko elektronskega naslova info@boraexperience.si ali pa pokličete na +386 (0)41 646 800.

 

Podjetje sme obdelovati tudi tiste osebne podatke, katerih obdelava bi bila potrebna za zaščito  življenjskih interesov posameznika ali druge fizične osebe (npr. vpogled v kontaktne podatke stranke, ki ji preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom, da se jo z namenom preprečevanja te nevarnosti kontaktira).

  1. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo vse dokler je to potrebno z vidika izpolnjenosti namena, zaradi katerega so bili zbrani, do prejema vašega preklica, v kolikor so bili zbrani na podlagi vašega izrecnega soglasja, oziroma dokler nam nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, npr.:

 

– na podlagi sklenjene pogodbe se na primer podatki obdelujejo za čas trajanja pogodbe, oziroma še tri leta po prenehanju pogodbe (v kolikor je obdelava denimo potrebna, saj med posameznikom in podjetjem obstaja spor, ipd.),

 

– na podlagi vašega izrecnega soglasja k tržnemu komuniciranju oziroma našega zakonitega interesa, da oglašujemo osebam, ki še niso naše stranke, podatke hranimo vse dokler oseba soglasja ne prekliče.

 

– osebne podatke strank na izdanih računih hranimo še 10 let, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

 

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

Zgoraj opisani primeri pa ne veljajo v primerih, kadar obstaja zakoniti pravni interes, da vaše osebne podatke obdelujemo tudi po poteku roka, za katerega so bili prvotno zbrani (npr. odkrivanje in preprečevanje goljufij z bančnimi karticami).

 

  1. Kdo v podjetju in izven podjetja obdeluje vaše osebne podatke?

3.1. Določeni zaposleni v podjetju obdelovalca

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj v kolikor jim delovne naloge in interni pravilnik podjetja to nalagajo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

 

3.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

 

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

 

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo kopirati, prodajati, razpečevati, oziroma kakorkolo obdelovati za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov, v kolikor pogodba tega izrecno ne dovoljuje.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

 

 

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

3.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji

 

Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našo spletno trgovino s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje 4. Piškotki teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:

 

Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo naše in druge relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.

Natančen popis podatkov, ki jih v nadpisane namene zbiramo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi   .

3.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije

 

Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA (glej točko 3.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji teh Splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), pri čemer so  vsi pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

 

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite tako, da zahtevo pošljete:

 

BORA d.o.o., Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola.

 

  1. Piškotki

 

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://bora-experience.si.

 

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu.

 

Na naši spletni trgovini prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob vašem prvem obisku.

 

Pojavno okno vas opozori na to, da nam namestitev obveznih obveznih piškotkov (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi, ipd. našega pogodbenega obdelovalca APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., ki nam ponuja storitev Shopamine – www.shopamine.com) omogoča delovanje in temeljne funkcionalnosti naše spletne trgovine, za kar nismo dolžni pridobiti vašega soglasja.

Pojavno okno pa vas prav tako opozori na to, da je namestitev piškotkov, ki niso obvezni z vidika normalnega delovanja spletne trgovine:

 

  • pogojena z obiskovalčevim izrecnim soglasjem (klik na gumb »naloži neobvezne piškotke« ob prvem obisku spletne trgovine) ter,

 

  • pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov in samodejno nalaganje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa lahko kadarkoli odstrani, skladno z navodili, ki so dostopni na povezavi https://bora-experience.si/piskotki/.

 

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov, ter to kdo je ponudnik posameznega piškotka oz. storitve, si lahko preberete na povezavi https://bora-experience.si/piskotki/.

  1. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

 

V zvezi s temi splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s strani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova info@boraexperience.si, oziroma nas pokličete na +386 (0)41 646 800.

Na enak način las lahko tudi tudi kontaktirate v zvezi z uveljavljanjem vaših zahtev in uveljavljanjem drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

 

5.1. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

 

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej točko 1.3 teh Splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktira preko elektronskega naslova info@boraexperience.si, oziroma nas pokličete na +386 (0)41 646 800.

 

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (npr. brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov (npr. razkrivanje in preprečevanje goljufij z bančnimi karticami).

 

5.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

 

Kot posameznik imate pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov ter določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

5.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

 

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

5.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

 

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje bo podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

 

5.5. Pravica do omejitve obdelave

 

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

 

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) podejetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podejetja prevladajo nad vašimi razlogi.

 

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

 

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

5.7. Pravica do ugovora obdelavi

 

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem, pri čemer kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

 

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

 

5.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

 

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

 

  1. Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

 

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem ne pridobi izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov.

 

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni družba ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov. Družba posledično ne premore načina, s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverila,  ali gre pri pri kreiranju uporabniškega računa, ponujanju blaga, izvršitvi nakupa in obdelavi posredovanih osebnih podatkov uporabnika, za osebne podatke mladoletne osebe.

 

Družba prav tako zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljive za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki otrok zbrišejo.

 

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oz. varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris osebnih podatkov na naslovu info@boraexperience.si, oziroma s klicom na številko +386 (0)41 646 800.

 

Družba brez izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo osebe, mlajše od 18 let ali osebe z omejeno ali popolno odvzeto poslovno sposobnostjo, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od teh oseb tretjim osebam, razen njihovim zakonitim zastopnikom.

 

Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je družba ugotovila da so mlajše od 18 let oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

7. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-

tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

 

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.).

 

Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

 

V podjetju prav tako dosledno spoštujemo načelo minimizacije, in od naših kupcev pridobivamo in nadalje obdelujemo le toliko osebnih podatkov, kolikor jih nujno potrebujemo za izpolnitev namenov, v zvezi s katerimi so bili zbrani.

8.     Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

Podjetje obdelavo osebnih podatkov ne vrši na avtomatiziran način in ne uporablja avtomatskega profiliranja, ki bi za posameznika imel znatne pravne posledice.

  1. Kje se vaši podatki shranjujejo?

Vaši podatki se shranjujejo na strežnikih v Republiki Sloveniji, pri čemer podatkov ne iznašamo izven EGP oziroma v mednarodne organizacije.

10.  Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

Kontaktirate nas lahko:

BORA d.o.o., Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola.

11.  Končne določbe

Te splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

 

V kolikor bi vsebino teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na naši spletni trgovini, oziroma bomo registrirane uporabnike o tem obvestili preko elektronskega sporočila.

 

Te Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 21. 9. 2021 dalje.

 

Bora d.o.o.